Regulamin promocji “Wyprzedaż -50%”

Zasady promocji
 1. 1) Promocja “Wyprzedaż -50%” dotyczy tylko i wyłącznie produktu Chi Relax Collagen Elixir /zielona saszetka/ 50g oferowanego w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/, pod linkami jak niżej: https://chi.com.pl/produkt/chi-relax-collagen-elixir-kolagen-do-picia-z-polskimi-ziolami-pakiet/ oraz https://chi.com.pl/produkt/chi-relax-collagen-elixir-kolagen-do-picia-z-polskimi-ziolami-50g/;
 2. Cena promocyjna widnieje w ofercie sklepu internetowego. 
 3. Promocja obowiązuje w dniach 2.-31. października 2023.
REGULAMIN
 1. 1) Organizatorem promocji pod nazwą “Wyprzedaż -50%” (zwana dalej ,,Promocja”) jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).
 2. 2) Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 3. 3) Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu Chi Relax Collagen Elixir /zielona saszetka/ 50g oferowanego w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/, pod linkami jak niżej: https://chi.com.pl/produkt/chi-relax-collagen-elixir-kolagen-do-picia-z-polskimi-ziolami-pakiet/ oraz https://chi.com.pl/produkt/chi-relax-collagen-elixir-kolagen-do-picia-z-polskimi-ziolami-50g/;
 4. 4) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.
 5. 5) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu produktu, kyaty objęty jest promocją.
 6. 6) Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 50% od ceny regularnej.
 7. 7) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. 8) Uczestnikowi Promocji, przysługuje rabat od wartości zamawianych produktów, nie wliczając kosztów dostawy.
 9. 9) Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
 10. 10) Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu.
 11. 11) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 12. 12) Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin sklepu.
 13. 13) Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, pod numerem telefonu +48 512 474 929.
 14. 14) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. 15) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2. października 2023.Regulamin promocji “2+1 GRATIS” 

*** adnotacja: PROMOCJA ZAKOŃCZONA w dniu 15. września 2023 ze względu na wyczerpanie zapasów. 

Zasady promocji
  1. 1) Promocja “2+1 GRATIS” dotyczy produktów oferowanych w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/.
  2. 2) Promocją objęty jest jedynie produkt Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki).
  3. 3) Promocja polega na tym, że tylko i wyłącznie do dwóch miesięcznych pakietów produktu Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki), tj. do 60 szt. saszetek x 50 g dołączany jest trzeci pakiet miesięczny Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki), tj. 30 sztuk saszetek x 50g. 
  4. 4) Użytkownik sklepu internetowego chi.com.pl otrzymuje więc 90 sztuk saszetek Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki) w cenie 60 sztuk saszetek Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki).
  5. 5) Cena promocyjnego pakietu 2+1 GRATIS Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki) [60 szt. x 50g]+[30 szt. x 50g gratis] wynosi 519,60 zł brutto (2 x 259,80 zł) zamiast 779,40 zł brutto (3 x 259,80 zł) w cenie regularnej dla 3 pakietów, czyli 90 saszetek Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki), gdzie koszt 1 saszetki to według ceny regularnej 8,66 zł brutto. 
  6. 6) Promocja “2+1 GRATIS”nie łączy się z innymi promocjami czy rabatami oferowanymi przez sklep internetowy chi.com.pl. 
  7. 7) Promocja obowiązuje od dnia 8. sierpnia 2023 godz. 12:00 do dnia 23. września 2023 godz. 12:00 lub do wyczerpania zapasów. 
REGULAMIN
 1. 1) Organizatorem promocji pod nazwą “2+1 GRATIS” (zwana dalej ,,Promocja”) jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).
 2. 2) Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 3. 3) Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki) oferowanego w sklepie internetowym www.chi.com.pl.
 4. 4) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.
 5. 5) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu produktu objętego promocją, tj, minimum 2 pakiety miesięczne, tj. 60 szt. saszetek Chi Collagen Elixir medica (czarne saszetki). 
 6. 6) Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu.
 7. 7) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. 9) Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
 9. 10) Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu.
 10. 11) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 11. 12) Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin sklepu.
 12. 13) Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, pod numerem telefonu +48 512 474 929.
 13. 14) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. 15) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8. sierpnia 2023. Regulamin promocji “Dzień Matki -16%”

Zasady promocji
 1. 1) Promocja “Dzień Matki -16%” dotyczy wszystkich dostępnych produktów oferowanych w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/.
 2. 2) Dodaj do koszyka wybrany produkt, a w miejscu na to przeznaczonym wpisz kod kuponu rabatowego: MAMA
 3. 3) Promocja “Dzień Matki -16%”nie łączy się z innymi promocjami.
 4. 4) Promocja obowiązuje w dniach 18.-28. maja 2023.
REGULAMIN
 1. 1) Organizatorem promocji pod nazwą “Dzień Matki -16%” (zwana dalej ,,Promocja”) jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).
 2. 2) Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 3. 3) Promocja dotyczy wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.chi.com.pl.
 4. 4) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.
 5. 5) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu korzystając z kuponu rabatowego: MAMA.
 6. 6) Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 16% od ceny regularnej.
 7. 7) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. 8) Uczestnikowi Promocji, po wpisaniu prawidłowego kodu rabatowego, przysługuje rabat w wysokości 10% od wartości zamawianych produktów, nie wliczając kosztów dostawy.
 9. 9) Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
 10. 10) Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu.
 11. 11) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 12. 12) Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin sklepu.
 13. 13) Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, pod numerem telefonu +48 512 474 929.
 14. 14) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. 15) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17. maja 2023.
REGULAMIN KONKURSU „Magiczny rok z Chi of Love” z dnia 29.01.2022

 1. Organizatorem i fundatorem nagród jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, ul. Gimnazjalna 2/1 p., 83-200 Starogard Gdański, NIP 592 182 53 99.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/chielixir oraz jednocześnie na portalu Instagram, na profilu pod adresem https://www.instagram.com/chielixir/, w dniach 29. Stycznia 2022 do 8. Lutego 2022 (do godziny 20:00).
 3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

1.1 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

1.2 Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

1.3 Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.

1.4 Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe.
 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

4.1. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook oraz Instagram;

4.2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

4.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

4.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie;

 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 pkt.1-2 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 1. Nagrodą w Konkursie jest:

2 Zestaw produktów marki CHI, na który składają się:

Pakiet Chi Collagen Elixir saszetka 50g x 30 szt. oraz kalendarz książkowy marki Chi.

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu na własnym profilu w mediach społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com lub na portalu Instagram https://www.instagram.com, zamieści post (autorskie zdjęcie) nawiązujący do tytułu konkursu: „Magiczny rok z Chi of Love” oraz tekst opisujący jego doświadczenia z produktem marki Chi of Love.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na chi@chi.com.pl w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy CHI, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Unii Europejskiej, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureata konkursu.
 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę CHI.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani z nim związany.
 3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook czy Instagram.
 4. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, ul. Gimnazjalna 2/1 p., 83-200 Starogard Gdański, NIP 592 182 53 99.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu oraz przekazaniem nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody.
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: radosckupowania@chi.com.pl.
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie chi.com.pl w zakładce Regulamin Promocji oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 4. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w opisach pod postami konkursowymi. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin promocji “Black Friday 2021 z marką Chi of Love”

Zasady promocji
 1. 1) Promocja “Black Friday 2021 z marką Chi of Love” dotyczy następujących dostępnych produktów oferowanych w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/: a) Pakiet 3 miesiące Chi Collagen Elixir GOLD EDITION kolagen z acerolą [90 x 50g] b) Chi Collagen Elixir GOLD EDITION kolagen 10 000 mg acerola i cytryna c) Pakiet 1 miesiąc Chi Collagen Elixir GOLD EDITION kolagen z acerolą [30 x 50g] d) Kieliszek z grawerem Chi of love 300 ml
 2. 2) Dodaj do koszyka wybrany produkt, a w miejscu na to przeznaczonym wpisz kod kuponu rabatowego: BF20
 3. 3) Promocja “Black Friday 2021 z marką Chi of Love” nie łączy się z innymi promocjami.
 4. 4) Promocja obowiązuje w dniach 24.-28.11 2021.
REGULAMIN
 1. 1) Organizatorem promocji pod nazwą “Black Friday 2021 z marką Chi of Love” (zwana dalej ,,Promocja”) jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).
 2. 2) Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 3. 3) Promocja dotyczy wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.chi.com.pl.
 4. 4) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.
 5. 5) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu korzystając z kuponu rabatowego: BF20.
 6. 6) Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20% od ceny regularnej.
 7. 7) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. 8) Uczestnikowi Promocji, po wpisaniu prawidłowego kodu rabatowego, przysługuje rabat w wysokości 20% od wartości zamawianych produktów, nie wliczając kosztów dostawy.
 9. 9) Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
 10. 10) Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu.
 11. 11) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 12. 12) Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin sklepu.
 13. 13) Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, pod numerem telefonu +48 512 474 929.
 14. 14) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. 15) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1. MARCA 2021.


Regulamin promocji “Dzień Kobiet z marką Chi of Love”

Zasady promocji
 1. 1) Promocja “Dzień Kobiet z marką Chi of Love” dotyczy następujących dostępnych produktów oferowanych w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/: a) Pakiet 3 miesiące Chi Collagen Elixir GOLD EDITION kolagen z acerolą [90 x 50g] b) Chi Collagen Elixir GOLD EDITION kolagen 10 000 mg acerola i cytryna c) Pakiet 1 miesiąc Chi Collagen Elixir GOLD EDITION kolagen z acerolą [30 x 50g] d) Kieliszek z grawerem Chi of love 300 ml
 2. 2) Dodaj do koszyka wybrany produkt, a w miejscu na to przeznaczonym wpisz kod kuponu rabatowego: kobieta20chi
 3. 3) Promocja “Dzień Kobiet z marką Chi of Love” nie łączy się z innymi promocjami.
 4. 4) Promocja obowiązuje w dniach 1.-2. marca 2021.
REGULAMIN
 1. 1) Organizatorem promocji pod nazwą “Dzień Kobiet z marką Chi of Love” (zwana dalej ,,Promocja”) jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).
 2. 2) Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 3. 3) Promocja dotyczy wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.chi.com.pl.
 4. 4) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.
 5. 5) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu korzystając z kuponu rabatowego: KOBIETA20CHI.
 6. 6) Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20% od ceny regularnej.
 7. 7) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. 8) Uczestnikowi Promocji, po wpisaniu prawidłowego kodu rabatowego, przysługuje rabat w wysokości 20% od wartości zamawianych produktów, nie wliczając kosztów dostawy.
 9. 9) Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
 10. 10) Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu.
 11. 11) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 12. 12) Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin sklepu.
 13. 13) Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, pod numerem telefonu +48 512 474 929.
 14. 14) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. 15) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1. MARCA 2021.


REGULAMIN KONKURSU „Jesień z Chi Elixir” z dnia 20.10.2020

 1. Organizatorem i fundatorem nagród jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, ul. Gimnazjalna 2/1 p., 83-200 Starogard Gdański, NIP 592 182 53 99.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/chielixir oraz jednocześnie na portalu Instagram, na profilu pod adresem https://www.instagram.com/chielixir/, w dniach 20. Października 2020 roku do 25. października 2020 (do godziny 12:00).
 3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

1.1 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

1.2 Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.

1.4 Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe.
 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

4.1. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook oraz Instagram;

4.2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

4.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

4.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie;

 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 pkt.1-2 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 1. Nagrodą w Konkursie jest:

2 Zestaw produktów marki CHI, na który składają się:

Pakiet Chi Collagen Elixir saszetka 50g x 30 szt., o łącznej wartości 180 zł brutto dla zwycięzcy oraz wskazanej rzez niego osoby.

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu na własnym profilu w mediach społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com lub na portalu Instagram https://www.instagram.com, zamieści autorskie zdjęcie nawiązujące do tytułu konkursu: „Jesień z Chi Elixir”.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureat konkursu (3 osoby wyłonione spośród Uczestników) zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na chi@chi.com.pl w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy CHI, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureata konkursu.
 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę CHI.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani z nim związany.
 3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook czy Instagram.
 4. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, ul. Gimnazjalna 2/1 p., 83-200 Starogard Gdański, NIP 592 182 53 99.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu oraz przekazaniem nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody.
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: radosckupowania@chi.com.pl.
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie chi.com.pl w zakładce Regulamin Promocji oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 4. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w opisach pod postami konkursowymi. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

———————–Regulamin promocji “Dzień CHŁOPAKA -20% na wszystko”

Zasady promocji
 1. 1) Promocja “Dzień CHŁOPAKA -20% na wszystko” dotyczy wszystkich dostępnych produktów oferowanych w sklepie internetowym https://chi.com.pl/sklep/.
 2. 2) Dodaj do koszyka wybrany produkt, a w miejscu na to przeznaczonym wpisz kod kuponu rabatowego: kobieta20
 3. 3) Promocja “”Dzień CHŁOPAKA -20% na wszystko”” nie łączy się z innymi promocjami.
 4. 4) Promocja obowiązuje w dniu 19.09.2020 (SOBOTA).
REGULAMIN
 1. 1) Organizatorem promocji pod nazwą “Dzień CHŁOPAKA-20% na wszystko” (zwana dalej ,,Promocja”) jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).
 2. 2) Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 3. 3) Promocja dotyczy wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.chi.com.pl.
 4. 4) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.
 5. 5) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu korzystając z kuponu rabatowego: love20.
 6. 6) Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20% od ceny regularnej.
 7. 7) Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. 8) Uczestnikowi Promocji, po wpisaniu prawidłowego kodu rabatowego, przysługuje rabat w wysokości 20% od wartości zamawianych produktów, nie wliczając kosztów dostawy.
 9. 9) Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach innych programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
 10. 10) Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu.
 11. 11) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 12. 12) Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin sklepu.
 13. 13) Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, pod numerem telefonu +48 512 474 929.
 14. 14) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. 15) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18. WRZEŚNIA 2020.Regulamin uczestnictwa w badaniu satysfakcji i preferencji obecnych oraz przyszłych klientów sklepu internetowego chi.com.pl.

      
I.
Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem badania jest firma CHI Arkadiusz Kubicki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod pocztowy 83-200), ulica Gimnazjalna 2/1 p., prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 5921825399, Regon: 221983922 zwany dalej („Organizator”).

  2. Celem badania jest zebranie informacji na temat satysfakcji i preferencji obecnych oraz przyszłych klientów sklepu internetowego chi.com.pl.

  3. Warunki uczestnictwa w badaniu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

  4. Udział w badaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

  5. Badanie jest przeprowadzane w dniach od 31.08.2020 do 7.09.2020.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania badania.

  7. Badanie polega na wypełnieniu ankiety opublikowanej przez Organizatora.

  8. Po terminie przeprowadzenia badania dostęp do ankiety zostanie zamknięty.

II. Warunki uczestnictwa w badaniu.

 1. W badaniu udział wziąć może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: „Uczestnik”).
 2. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę, opublikowaną przez organizatora w dniach od  31.08.2020 do 7.09.2020.
 3. Miejscem publikacji ankiety są media społecznościowe Organizatora (tj. dokładnie profile społecznoŚciowe marki Chi of Love: fabebook.com/chielixir oraz instagram.com/chielixir).
 4. Wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie stanowią integralną część badania.
 5. Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jedną ankietę.
 6. Zgromadzone dane są poufne, a zebrane informacje posłużą Organizatorowi do opracowania raportu z badania.
 7. Uczestnictwo w badaniu jest nieodpłatne.

III. Nagroda

 1. Każdy Uczestnik badania, który skutecznie wypełni ankietę, otrzyma nagrodę będącą formą podziękowania za udział w wyżej wymienionym badaniu.
 2. Nagrodę stanowi jednorazowy bon o wartości 30,00 zł brutto na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora.
 3. Miejscem realizacji bonu jest tylko i wyłącznie sklep internetowy należący do Organizatora, działający pod adresem www.chi.com.pl (zwany dalej ,,Sklep internetowy”).
 4. Bon posiada formę kuponu, czyli elektronicznego hasła, które wysłane zostanie na adres e-mail Uczestnika podany w ankiecie wypełnianej w ramach badania.
 5. Realizacja bonu polega na wpisaniu otrzymanego w ramach bonu hasła w wyznaczonym do tego miejscu, w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym chi.com.pl.
 6. Bon obniża wartość zamówienia o 30,00 zł brutto.
 7. Minimalna wartość zamówienia, od której realizacja bonu jest możliwa to 56,00 zł brutto (nie obejmuje kosztów dostawy).
 8. Bon ważny jest do dnia 31.12.2020 r. i jego wykorzystanie po tym dniu nie będzie możliwe.
 9. Bon obejmuje cały asortyment oferowany w sklepie internetowym www.chi.com.pl.
 10. Bon w sklepie internetowym chi.com.pl może zrealizować pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.
 11. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych z wykorzystaniem bonu, zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnym Regulaminie sklepu dostępnym na stronie internetowej chi.com.pl.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Udział Uczestnika w badaniu odbywa się na podstawie udzielnej przez niego zgody na  przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawa o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju akty wykonawcze i akty prawa wspólnotowego, dla celów związanych z przeprowadzeniem badania, a także dla celów marketingowych Organizatora.
 2. Administratorem danych, względem adresów e-mail ujawnionych przez Uczestników w ramach udziału w badaniu jest firma CHI Arkadiusz Kubicki z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, ul. Gimnazjalna 2/1 p., NIP 592 182 53 99. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: rodo@chi.com.pl; adres do korespondencji: CHI Arkadiusz Kubicki, ul. Gimnazjalna 2/1p., 83-200 Starogard Gdański.
 3. Adresy e-mail gromadzone w ramach ankiety przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia osobom zainteresowanym udziału w ankiecie.
 4. Adresy e-mail na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą w sposób aktywny przez czas niezbędny dla przeprowadzenia ankiety, po zakończeniu ankiety przez okres do końca roku 2020, tj. do dnia 31.12.2020 będą archiwizowane dla celów dowodowych (potwierdzających udział w ankiecie), bez ich czynnego wykorzystywania, a następnie zostaną trwale zniszczone.
 5. Każdej osobie udzielającej zgody przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody poprzez wysłanie maila na adres e-mail: rodo@chi.com.pl. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
 6. Każdej osobie, której adres e-mail podlega przetwarzaniu w celu udziału w ankiecie przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie adresów e-mail na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej następuje w sposób niezgodny z prawem, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dla celu przetwarzania adresów e-mail opisanego w niniejszej klauzuli informacyjnej, podanie adresów e-mail nie jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, jest uwarunkowane dobrowolną i świadomą decyzją opierającą się na zgodzie osoby jej udzielającej. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail skutkować będzie brakiem możliwości udziału w badaniu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo DO zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.chi.com.pl, w zakładce Regulamin promocji.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2020.

0